Droppar av stål kommer att pryda Drottningstranden i Lovisa – ”Konstverket blir så stort att man kan se det från andra sidan viken”

Bildkonstnär Tapio Haapala ska förverkliga det offentliga konstverket Lovisa droppar på bostadsmässorådet i Lovisa.

Bildkonstnär Tapio Haapala valdes att förverkliga ett offentligt konstverk, ”Lovisa droppar”, till Bostadsmässområdet
03.12.2022 13:04
Konstverket, som är i två delar, kommer att placeras på torgområdet vid havet i Drottningstranden.
Tio konstnärer presenterades för en jury, som sedan beslöt att bekanta sig mera ingående med tre av konstnärerna. Av dem blev det bildkonstnär Tapio Haapala som slutligen valdes för att förverkliga konstverket som ska stå på bostadsmässorådet.
Juryn motiverade sitt beslut med att Haapalas konstverk representerar konstens hållbara utveckling. Haapalas val av material betyder att konstverket håller från generation till generation, trots att verket placeras så nära havet.
Motiveringen fortsätter med att konstverket Lovisa droppar återspeglar Lovisa och stadens maritima miljö. Haapalas verk har ofta miljön som tema. Offentliga konstverk av Haapala finns bland annat i Björneborg, Raumo, Euraåminne och Nyköping i Sverige.
– Det är mycket trevligt att bli vald, även om tidtabellen är krävande. Konstverket blir så stort att man även kan betrakta det från hamnområdet på andra sidan viken, säger Haapala i ett pressmeddelande.
Haapala har länge använt byggnadstekniska material i sina verk, till exempel rostfritt armeringsstål, som också är det huvudsakliga materialet som används för konstverket i Drottningstranden.
– Konstverkets tema med droppar beskriver vattnets kretsgång, och det sitter väldigt bra med tanke på placeringen invid vattnet, säger Haapala.
Lovisa stad har inte investerat i permanent offentlig konst sedan 1960- talet. Konstverket finansieras med bidrag från Centret för konstfrämjande (TAIKE) samt med en summa från ett arv för utveckling av kultur som Lovisa stad har fått.
Juryn som valde Haapalas konstverk bestod av Ulrika Rosendahl, Denise Ziegler, Pia Sirén, Jukka Vikberg, Perttu Huhtiniemi, Niina Okkonen och Päivi Karppi.

ANDRA LÄSER