Skärgårdspengar för vatten och hamn

Omfattar stadsstyrelsen stadsdirektör Jukka-Pekka Ujulas beslutsförslag, får Gäddrag-Kardrag vattenandelslag 10 000 euro och Pellinge frivilliga brandkår 15 000 euro. Det handlar om skärgårdspengar.

BIDRAG. Borgåstyrelsen delar nästa vecka ut pengar till skärgård och avtalsbrandkårer.
Tora Mattheiszen
29.06.2017 13:00 UPPDATERAD 29.06.2017 13:14
Stadsfullmäktige fattade på sitt budgetmöte beslut om att stadsutvecklingsnämnden beviljas ett 40 000 euros anslag ur statsandelen för skärgårdens befrämjande som ett allmänt understöd för skärgårdens utvecklingsprojekt. Nämnden fattar sedan separat beslut om hur pengarna används.
Statsandelen bygger på lagen om utvecklandet av skärgården och Borgå har av statsrådet utsetts till skärgårdsdelområde. Med detta avses bebodda öar som saknar vägförbindelse såsom Pörtö, Bodö och Pellinge samt också Emsalö, Vessölandet och Tirmo-Fagersta.

Nämndbeslut först

Stadsutvecklingsnämnden beviljade på sitt möte Pellinge frivilliga brandkår 15 000 euro för att bygga en hamnpir och att muddra.
Gäddrag-Kardrag vattenandelslag beviljades 10 000 euro, hela projektet kostar över 294 000 euro. Med understödet vill man täcka anslutningsavgift samt kopplingskostnader för vatten- och elanslutning.
Wessö FBK beviljades av nämnden 15 000 euro för att verkställa sin säkerhetsplan.
Stadsstyrelsen utynyttjade ändå sin upptagningsrätt den 19 juni och Östra Nylands räddningverk, Borgå vatten och stadsutvecklingen har fört förhandlingar kring understödsansökningarna.
Nu är förslaget inför stadsstyrelsens möte alltså att Wessö FBK inte får ta del av de aktuella skärgårdspengarna. Men brandkåren får bidrag ur understödspotten för avtalsbrandkårer. Stödsumman för att starta brandkårsungdomsarbete är på 5000 euro och kåren får också en likadan summa för utbildning som brandkårsföreningen finansierar.

Två listor

Den aktuella kåren försökte alltså med ansökningar på två olika listor och det såg först ut att lyckas.
Enligt förslaget till understöd för avtalsbrandkårerna beslutar stadsstyrelsen om att ge
Borgå FBK 3 611 euro för ungdomsverksamhet, Tolkis FBK får 3 000 euro för samma ändamål, Hamarin VPK:s motsvarande stödsumma är 3 500 euro och Hindhår-Boe FBK får 3 100 euro för utbildning som brandkårsföreningen finansierar.
Totalsumman för brandkårsunderstöden är 23 211 euro.