Hyran på arrendetomter chockhöjs när avtalen förnyas

Billiga arrendetomter för småhus är något som förekommer allt mera sällan. Nu förnyas billiga avtal från 1960-talet.

RÅMÄRKE. Arrendet på tomten kan fördubblas eller till och med stiga ännu mer när kontrakten förnyas.
Max Nyberg
04.04.2016 10:05 UPPDATERAD 04.04.2016 10:41
Bostadsområden som byggdes ut för femtio år sedan i Borgå har tills nu betytt billiga arrendeavtal för invånarna. Avtalen bygger på den tidens låga tomtpriser, men när de förnyas har arrendet i flera fall fördubblats eller tredubblats.
Staden förnyar avtalen för upp till trettio tomter per år.
Antero Antila, utvecklingschef på Borgå stads markpolitikenhet, säger att regelbundna höjningar via levnadskostnadsindexet sällan räcker till för att nå den verkliga hyresnivån.
– Där finns bland annat lagparagrafer som begränsar höjningarna, och därför konstaterar vi i många fall att höjningarna inte nått upp till dagens nivåer när de gamla kontrakten löper ut.
Höjningen är procentuellt sett ganska hög, men slutsumman är inte särskilt stor i sig.

Flerdubblad hyra

Av stadens över 1 300 arrendeavtal löper årligen mellan 10 och 30 ut. Som exempel nämner Antila tomter från 1960-talet där arrendet ofta mångdubblats. Hyran har legat på omkring ett par hundra euro per år, och i samband med det förnyade avtalet har summan stigit till omkring sexhundra euro.
– Höjningen är procentuellt sett ganska hög, men slutsumman är inte särskilt stor i sig.
Årsarrendet i Borgå ligger på fem procent av tomtens värde, något som fullmäktige slår fast. De dyraste tomterna kostar sextio euro per kvadratmeter, medan de billigaste kostar fyrtio euro.
I samband med förnyelsen av arrendeavtalet ger man också chansen att köpa tomten, något som också sker i en viss utsträckning.
I Nicky har vi några som varit intresserade av att köpa tomterna men som tackar nej när de inser tomtens pris och att arrendet är förmånligt.

Få arrendetomter

Också i Sibbo har arrendetomter för småhus visat sig vara billiga i många fall, särskilt i Nickby där en del femtioåriga avtal slöts för tjugo år sedan. Mätningstekniker Vidar Lindqvist påpekar att man ändå har få arrendetomter.
– De är omkring tjugo till antalet. I Nicky har vi några som varit intresserade av att köpa tomterna men som tackar nej när de inser tomtens pris och att arrendet är förmånligt.
I Lovisa säger tekniska direktören Ulf Blomberg att samma fenomen också förekommer där, men att problemet inte är så stort.
– Visserligen blir långa avtal lite billiga mot slutet, men här har vi inte sett mycket av det. Några flerdubblingar av arrendet har jag personligen inte hört om.

ANDRA LÄSER