Borgå stads ansvar att sanera Mätäjärvi soptipp

Det kan kosta upp till femton miljoner euro att göra en grundlig sanering.

SOPTIPPSSANERING. Det så kallade Mätäjärviområdet ligger mellan Näse begravningsplats och bostadsområdena Ensbacka och Johannisberg.
Den utdragna processen kring vem som ska sanera den gamla soptippen Mätäjärvi är avgjord nu i och med att Högsta förvaltningsdomstolen beslutade att ansvaret för att sanera avstjälpningsplatsen ligger hos Borgå stad och inte hos Borgå kyrkliga samfällighet, som är områdets nuvarande ägare.
– Vi fick Högsta domstolens beslut i ett ärende som juridiskt sett var tämligen oklart och som innebär betydande kostnader. Det är bra att vi nu har ett slutgiltigt beslut. Nu kan vi inleda planeringen av en sanering av området och vidta åtgärder för att avlägsna risken för förorening av grundvattnet, säger stadsjurist Roope Lenkkeri.

Dyr sanering

I en utredning som konsulten Ramboll gjorde 2013 bedömdes kostnaderna för att sanera området inom de närmaste åren ligga mellan två och femton miljoner euro. Hur dyr saneringen blir beror på hur man vill utnyttja området. Det slutgiltiga beslut om hur grundligt området ska saneras fattas av Regionförvaltningsverket.
Att avgöra vem som hade ansvaret för saneringen var ett komplicerat problem, och turerna har varit många i flera olika instanser.
Församlingen blev ägare av Mätäjärviområdet genom ett avtal om markbyte mellan församlingen och staden år 1981. Nylands NTM-central beslutade 2013 att Borgå stad skulle sanera den tidigare avstjälpningsplatsen. Borgå stad överklagade beslutet hos Vasa förvaltningsdomstol.

Lång och snårig process

Staden och kyrkliga samfälligheten sökte också en lösning där parterna tillsammans skulle stå för saneringen och staten skulle betala en del av kostnaderna. Förhandlingarna avslutades dock utan resultat, och både Borgå stad och kyrkliga samfälligheten gav år 2013 en advokatbyrå med miljörätt som specialområde i uppdrag att föra saken vidare.
Inom Borgå kyrkliga samfällighet välkomnar man domstolens beslut och konstaterar att det gick som väntat.
– Processen i sig har givetvis kostat samfälligheten en del. Miljölagstiftningen är så komplicerad att det har krävts sakkunniga experter. Men om man jämför med hur mycket det skulle kosta att sanera marken, resurser som skulle tas från samfällighetens och dess medlemmars verksamhet så är vi mycket nöjda, säger förvaltningsdirektör Sari Mankinen.

ANDRA LÄSER