Cyklisterna ska bort från Ågatans trottoar

Snart ska det dyka upp nya trafikmärken vid Ågatan som styr cykeltrafiken ut på själva gatan, bort från trottoaren.

Ändringen motiveras med att antalet fotgängare vid Ågatan är så stort att en gemensam led för fotgängare och cyklister äventyrar trivseln och säkerheten för både och.

Enligt trafikingenjör Antti Rahiala lämpar sig Ågatan bra för att bil- och cykeltrafiken använder samma körbana eftersom det är frågan om ett bostadsområde med en fartbegränsning på 30 km/h.

De nya trafikmärkena som ska omdirigera cykeltrafiken placeras vid Mannerheimgatans bro, mellan Runebergsesplanaden och gångbron och vid Café Jokiranta bredvid Alexandersgatans bro.

Respons angående försöket på Ågatan kan ges via applikationen Team Borgå i augusti. Respons kan också ges på blanketten respons och rådgivning som finns på stadens webbsida.

Mer läsning