Cykelväg längs Mörskomvägen behövs, men det finns inga pengar

TRAFIK. Borgå vill uppmuntra allt fler att röra sig med cykel i stället för bil, något som också är skrivet i stadens strategi. Här, längs Mörskomvägen, tänker man sig en cykelväg. Bild: Kristoffer Åberg

En gång- och cykelväg är i görningen längs Mörskomvägen i Borgå. Det handlar om knappt 1,5 kilometer längs en sträcka där förhållandena för den lätta trafiken beskrivs som "dåliga" – i klartext alltså farliga. Om det finns pengar är en annan sak.

Planeringsarbetet för cykelvägen längs Mörskomvägen inleddes på Borgå stads initiativ, för att göra det mera sannolikt att något faktiskt händer. Planeringschef Elina Leppänen påpekar också att det är...