Coronavirussmitta vid ännu en skola i Borgå

En person har konstaterats bära på coronaviruset vid Albert Edelfeltin koulu. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

En person har konstaterats bära på coronaviruset vid Albert Edelfeltin koulu.

Coronavirussmitta har konstaterats i Albert Edelfeltin koulu.

Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering. Ungefär 30 personer exponerats i skolan. De exponerade eller deras vårdnadshavare har fått meddelande om exponeringen.

Hälsovårdsmyndigheterna tar kontakt med de exponerade senast tisdagen 16 den mars. De försätts i karantän hemma. Familjemedlemmar till de exponerade försätts inte i karantän eftersom de inte haft kontakt med den smittade. Syskon till de som försatts i karantän kan gå till skolan och daghemmet.

Tidsbokning till coronatest görs antingen elektroniskt, via Coronaguiden, eller per telefon: 040- 547 7764 eller 040 -481 0344 (telefon må–to 08–15.30/ fr 08–14.30).

Mera information: borga.fi/information-om-coronaviruset-och-bekampning-av-det.