Coronavirussmitta i Peipon koulu

 Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Man har konstaterat smitta vid ytterligare en skola i Borgå.

Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Peipon koulu, meddelar Borgå stad i ett pressmeddelande.  Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering. I Peipon koulu har 17 personer exponerats och blivit försatta i karantän.

De exponerade och deras vårdnadshavare har informerats av skolans rektor. Om man inte har blivit kontaktad har kontakt med den smittade inte förekommit.

Hälsovårdsmyndigheterna tar kontakt personligen senast torsdagen den 15 april.

Skolverksamheten fortsätter i övrigt enligt läsordningen och följer de tidigare instruktionerna gällande hygien och säkerhet.

Familjemedlemmar till dem som exponerats försätts inte i karantän eftersom de inte haft kontakt med den smittade. Syskon till de som försätts i karantän kan gå till skola och daghem.

Man ska söka sig till coronatest även vid lindriga symptom. Boka tid antingen elektroniskt via Coronaguiden på https://koronabotti.hus.fi/sv/ eller per telefon i numren 040 -547 7764 eller 040- 481 0344.