Coronavirussmitta i Kvarnbackens skola – omkring 60 exponerade

En coronasmittad i Kvarnbackens skola och nästan 60 exponerade, informerade Borgå om på fredagen. Bild: Arkiv/Helén Kurri

Ett fall av coronavirussmitta konstaterades på fredagen i Kvarnbackens skola.

Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering. Utöver närstående till den smittade har cirka 35 elever och 8 i personalen vid Kvarnbackens skola exponerats för smittan. På fritiden har också ett idrottslag med cirka 15 medlemmar exponerats för smittan.

I ett pressmeddelande säger Borgå stad att hälsovårdsmyndigheterna har inlett smittspårningen. De som har exponerats för smittan kontaktas personligen.

Familjemedlemmar till dem som utsatts försätts inte i karantän eftersom de inte haft kontakt med den smittade. Syskon till de som försatts i karantän kan gå till skolan och daghemmet.

Undervisningen för de exponerade eleverna ordnas från och med måndagen den 26 oktober med avvikande undervisningsarrangemang, till exempel som distansundervisning.

De övriga klasserna fortsätter skolgången enligt schemat med beaktande av tidigare meddelade skydds- och hygienanvisningar. Det görs en effektiverad städning i skolans lokaler.

– Coronasmittorna har ökat också i Borgå och vi vill fortsättningsvis påminna alla om god handhygien, säkerhetsavstånd och användning av ansiktsskydd. Borgåborna har flitigt gått på coronatest också vid lindriga symtom och ska fortsätta göra det så att vi hittar eventuell smitta, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Mer läsning