Coronavirussmitta i Eestinmäen päiväkoti

Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Eestinmäen päiväkoti. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Antalet smittfall har minskat klart, också i Borgå, men viruset har inte försvunnit.

Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Eestinmäen päiväkoti. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering.

Staden meddelade om saken på fredagseftermiddagen, den 30 april.

16 personer i daghemmet exponerades för smittan. De exponerade eller deras vårdnadshavare har fått information om exponeringen av daghemsföreståndaren. Om man inte har blivit kontaktad så har kontakt med den smittade inte förekommit. Hälsovårdsmyndigheterna tar kontakt personligen med de exponerade i dag. De exponerade försätts i karantän hemma och de får anvisningar om karantän.

Den övriga verksamheten i daghemmet fortsätter normalt.