Coronavirussmitta i Borgå: Exponeringar i dagis, skola och i simhallen

Coronavirusexponering kan ha ägt rum i Borgå simhall på onsdagen den 25 augusti ungefär mellan klockan 14 och 15. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Borgå stad meddelar om konstaterade fall av coronavirussmitta vid ett daghem och vid en skola. Också i simhallen har en smittad person rört sig under onsdagen.

Coronavirussmitta har konstaterats i daghemmet Helmi, och den smittade är i hemvård och har försatts i isolering. Ungefär 20 personer har exponerats för smittan, och de eller  deras vårdnadshavare har fått ett meddelande om exponeringen via Daisy.

Familjemedlemmar till dem som exponerats försätts inte i karantän eftersom de inte haft kontakt med den smittade. Syskon till de som försatts i karantän kan gå till skolan och daghemmet.  

De övriga grupperna i daghemmet fortsätter verksamhet normalt med beaktande av tidigare givna skydds- och hygienanvisningar.  

Också i Linnajoen koulu har smitta konstaterats, och också där är den smittade i hemvård och isolerad. Ungefär 30 personer har exponerats för smittan. Som i Helmi har de exponerade eller deras vårdnadshavare fått ett meddelande om exponeringen. Också här gäller regeln att den som inte blivit kontaktad inte heller har haft kontakt med den smittade.

Undervisningen för de exponerade eleverna ordnas med avvikande arrangemang, till exempel som distansundervisning. De övriga eleverna i skolan fortsätter skolgången enligt läsordningen.

I bägge smittfallen, såväl Helmi som Linnajoen koulu, tar hälsovårdsmyndigheterna tar personligen kontakt med de exponerade senast måndagen 30 den augusti. De exponerade försätts i karantän hemma och de får anvisningar om karantän.

På onsdagen, den 25 augusti, kan kunder vid Borgå simhall ha blivit exponerade. Borgå stad uppger att coronavirusexponering möjligtvis ägt rum ungefär mellan klockan 14 och 15. Personer som besökte simhallen uppmanas observera sitt mående och vid behov söka sig till coronavirustest.

Man ska söka sig till  coronatest  även vid lindriga symptom  .

Till  coronatestet  kan man beställa tid antingen elektroniskt via Coronaguiden dygnet runt eller per telefon i numren 040 547 7764 eller 040 481 0344. Numren betjänar mån–tors. kl. 8–15.30 och fre kl. 8–14.30.