Coronavirussmitta har konstaterats i två Borgådaghem

Coronasmitta har påträffats i två Borgådaghem. Bild: Arkiv/Dann Petterson

Coronasmitta har upptäckts i både Tallberga daghem och daghemmet Pärlan i Borgå. Staden meddelar också att ett ytterligare fall har konstaterats i Keskuskoulu.

I Tallberga daghem har 30 personer exponerats för smittan, i daghemmet Pärlan har 20 personer exponerats och i Keskuskoulu har 17 personer exponerats.

De smittade är i hemvård och har försatts i isolering.

I daghemmen har hälsovårdsmyndigheterna och daghemsföreståndaren varit kontakt med de exponerade. Endast de som varit i kontakt med de smittade har kontaktats.

I Keskuskoulu har de exponerade eller  deras vårdnadshavare fått ett meddelande om exponeringen via Wilma.

Daghemmens och skolans verksamhet fortsätter normalt.