Coronavirussmitta har konstaterats i Albert Edelfeltin koulu

Hälsovårdsmyndigheterna tar kontakt personligen med de exponerade i Albert Edelfeltin koulu. Det sker senast onsdagen den 3 februari. Bild: Kristoffer Åberg

Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Albert Edelfeltin koulu. Cirka 35 personer har exponerats för smittan i skolan och eftermiddagsverksamheten. Den tidigare siffran på 70, som Borgå stad gick ut med, var felaktig.

De exponerade eller deras vårdnadshavare har av skolans rektor fått ett meddelande om exponeringen. Om man inte har kontaktats så har ingen kontakt med den smittade förekommit. De exponerade försätts i karantän hemma och de får anvisningar om karantän.

Familjemedlemmar till dem som exponerats försätts inte i karantän eftersom de inte haft kontakt med den smittade. Syskon till de som försatts i karantän kan gå till skolan och daghemmet.

Undervisningen för de exponerade eleverna ordnas med avvikande undervisningsarrangemang, till exempel som distansundervisning. Information om de praktiska arrangemangen och om möjligheten att avhämta skollunch ges via Wilma.

De övriga eleverna i Albert Edelfeltin koulu fortsätter skolgången enligt schemat.

*Artikeln ändrad den 2.2.2021. kl. 15.30