Coronavirussmitta  i Haikobrinkens daghem

Nya smittfall har uppdagats i Borgå. Bild: Kristoffer Åberg

Sju personer har exponerats för coronaviruset vid daghemmet.

Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Haikobrinkens daghem. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering. Sju personer har exponerats för smittan.  

Daghemsföreståndaren har varit i kontakt med de exponerade. Om man inte har blivit kontaktad så har ingen kontakt med den smittade förekommit.  

Daghemmets verksamhet fortsätter normalt.