Coronaviruset saboterar myndigheternas krig mot United Brotherhood – rättegången skjuts upp

United Brotherhoods fullvärdiga medlemmar har rätt att bära organisationens färger. Bild: Centralkriminalpolisen

Den pågående coronakrisen orsakar problem för domstolarna. Östra Nylands tingsrätt valde att skjuta upp behandlingen av ett uppseendeväckande fall för säkerhets skull.

Enligt planen skulle Östra Nylands tingsrätt på tisdagen inleda behandlingen av åtalen mot den kriminella gruppen United Brotherhoods ledare Tero Holopainen och nästan fyrtio andra gängmedlemmar och andra personer, men med anledning av coronapandemin beslöt rätten att skjuta upp behandlingen.

Den nya planen är att huvudförhandlingarna inleds den första juni, om smittsituationen då är bättre.

Specialiståklagaren Anna-Rikka Ruuth, som är en av landets ledande åklagare då det gäller stora narkotikafall och organiserad brottslighet, argumenterade starkt för att behandlingen skulle börja som planerat trots coronaviruset.

– Det är inte fråga om vad vi vill göra utan vad lagen förutsätter. Enligt lagen bör huvudförhandlingarna inledas inom två veckor efter att ärendet kommit till tingsrätten. Nu har det gått tretton dagar, säger Ruuth

Hon räknade upp en rad argument för att stödja sin tolkning, varav de tyngsta har att göra med det faktum att tre av de åtalade är häktade och rätten redan vidtagit åtgärder för att hindra smittspridningen.

– Rättegången kommer att äga rum i Vanda fängelse, där man tills vidare inte har bekräftat en enda coronasmitta. Salen är stor och så länge alla som deltar i behandlingen tvättar sina händer är risken för smittspridning liten.

Salen är stor och så länge alla som deltar i behandlingen tvättar sina händer är risken för smittspridning liten.

United Brotherhoods högsta chef Tero Holopainen står åtalad för flera grova brott. Bild: Centralkriminalpolisen

Över hundra deltagare

Förslaget att skjuta upp rättegången kom från de åtalade. Enligt dem finns det vägande skäl för att skjuta upp rättegången, även om det innebär en klar försämring i deras rätt att få sin sak prövad utan dröjsmål. Den extra tiden de nu måste sitta häktade dras ändå av från det slutliga fängelsestraffet, om det blir ett.

Totalt involverar rättegången långt över hundra personer. Där ingår totalt 39 åtalade och 62 vittnen. Andra involverade är de åtalades biträden, totalt fem åklagare, tre domare och så vidare. Enligt den huvudåtalade Holopainens advokat Antti Kortelainen bör huvudförhandlingen skjutas upp av hälsoskäl.

– Om behandlingen inleds nu finns det risk för att vi utsätter ett stort antal personer för coronaviruset, säger han.

Därtill kommer ett antal praktiska skäl som följer av det undantagstillstånd som råder i Finland, till exempel stängningen av Nyland. Flera av biträdena som representerar de åtalade bor utanför Nyland, vilket innebär att deras resor till och från tingsrätten försvåras.

De åtalades förslag var att rättegången skulle skjutas upp till början av augusti, men riktigt så långt var tingsrätten ändå inte redo att gå.

Om behandlingen inleds nu finns det risk för att vi utsätter ett stort antal personer för coronaviruset.

Misstänkt för grova brott

Tero Holopainen står åtalad för en rad grova brott, bland annat grov penningtvätt, flera grova narkotika- och skjutvapenbrott, grov misshandel, grovt bedrägeri och deltagande i organiserad kriminell verksamhet.

LÄS HÄR om organisationens kopplingar till Borgå

Enligt polisen tjänade Holopainen hundratusentals euro i egenskap av United Brotherhoods högsta chef. Han använde pengarna bland annat till att köpa en fastighet i Borgå där han lät bygga två stora villor. Polisen uppskattar värdet av fastigheten och villorna till 700 000 euro.

Polisen slog till mot Tero Holopainens fastighet i Borgå i september i fjol. Bild: Centralkriminalpolisen

Den totala brottsnyttan för alla de misstänkta brotten i den här härvan uppgår till 2,7 miljoner euro, enligt polisen.

Polisen kom Holopainen och resten av de åtalade på spåren genom sin egen utredningsverksamhet. Utredningen inleddes i början av 2018 och i september i fjol slog man till på flera orter samtidigt, bland annat i Borgå.

Rättegången mot Holopainen och de övriga åtalade kan ses som ett led i myndigheternas krig mot landets största inhemska kriminella organisation.

Samtidigt som polisens förundersökning gick till åtalsprövning i januari inleddes ett civilmål där Polisstyrelsen försöker förbjuda United Brotherhood som organisation.

Civilmålet ligger för närvarande på is på grund av coronakrisen, men innan avbrottet beslöt Östra Nylands tingsrätt att utfärda ett tillfälligt verksamhetsförbud.

I samband med att civilmålet inleddes meddelade gruppen att man lagt ner sin verksamhet, men det är många som tvivlar på den saken.

I och med att rättegången av säkerhetsskäl ordnas på Vanda fängelse måste medierna delta på distans. Bild: Henri Forss/SPT

Mer läsning