Coronasmitta vid två Borgåskolor

Smittfall har konstaterats i Pääskytien koulu (bilden) och Peipon koulu. Bild: Kristoffer Åberg

Smittfall har konstaterats i Pääskytien koulu och Peipon koulu.

Coronavirussmittor har konstaterats både i Pääskytien koulu och Peipon koulu, uppger Borgå stad i ett pressmeddelande. De smittade är i hemvård och isolering. I skolorna har sammanlagt ungefär 30 personer exponerats för smittan.

De exponerade eller deras vårdnadshavare har fått ett meddelande om saken. Om man inte har kontaktats så har ingen kontakt med de smittade förekommit.

Hälsovårdsmyndigheterna tar kontakt personligen med de exponerade senast fredagen den 3 september. De exponerade försätts i karantän hemma och de får anvisningar om karantän. Familjemedlemmar till dem som exponerats försätts inte i karantän eftersom de inte haft kontakt med den smittade. Syskon till de som försatts i karantän kan gå till skolan och daghemmet.

Undervisningen för de exponerade eleverna ordnas med avvikande undervisningsarrangemang, till exempel som distansundervisning.

Behöver du coronatest? Elektroniskt via Coronaguiden dygnet runt eller telefon:040 547 7764 eller 040 481 0344. Numren betjänar mån–tors. kl. 8–15.30 och fre kl. 8–14.30.