Coronasmitta på Äppelbacken – ingen annan har exponerats

Nu har den första coronasmittan på ett av Borgå stads äldreboenden konstaterats. En boende på Äppelbackens servicecenter har smittats. Bild: ARKIV/Kristoffer Åberg

En boende på Äppelbackens servicecenter har konstaterats vara smittad av covid-19. De övriga invånarna på servicecentret har inte exponerats för smittan, inte heller personalen, meddelar Borgå stad.

En boende på Äppelbackens servicecenter har smittat av cronaviruset. Personen har isolerats. De övriga boende, kunderna och personalen i servicecentret har inte exponerats för coronavirussmittan.

– Den boende har inte rört sig i servicecentret utanför sin egen bostad. I servicecentret har hygien- och skyddsanvisningarna följts och alla haranvänt ansiktsmasker enligt anvisningarna. Därför anses det att personalen i servicecentret inte har exponerats, säger chefläkare Kati Liukko.

För säkerhets skull görs coronatest på alla i personalen som har haft kontakt med den boende som har smittan under söndagen.

De boende och deras anhöriga informeras om situationen. Staden informerar separat om testresultaten då de är färdiga.

– Det är ytterst viktigt att alla som besöker servicecentret iakttar handhygien och använder ansiktsmask och också annars följer besöksanvisningarna. Anvisningarna finns på alla ytterdörrar, och i närheten av ytterdörrarna finns också ansiktsmasker, konstaterar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

I Äppelbackens servicecenter finns service- och seniorbostäder för äldre och erbjuds också övriga tjänster för äldre.