Coronasmitta också i Kvarnbackens skola – 25 exponerade

25 personer har exponerats för coronasmitta i Kvarnbackens skola, och är försatta i karantän. Bild: Ksf-arkiv/Kristoffer Åberg

Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Kvarnbackens skola. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering, meddelade Borgå stad på fredagskvällen.

I Kvarnbackens skola har 25 personer exponerats för coronasmitta och de är försatta i karantän.

De exponerade eller deras vårdnadshavare har informerats av skolans rektor. Har man inte blivit kontaktad under veckoslutet som gick, så har kontakt med den smittade inte förekommit.

Utöver dem som exponerats i skolmiljö har tio personer exponerats för smittan inom hobbyverksamhet på fritiden.

Övriga elever och lärare i Kvarnbackens skola jobbar som normalt enligt schemat, och följer instruktionerna som gäller handhygien och säkerhetsavstånd.

Familjemedlemmar till de exponerade försätts inte i karantän eftersom de inte haft kontakt med den smittade. Syskon till de som försätts i karantän kan gå till skola och daghem.

Hälsovårdsmyndigheterna i Borgå påminner om att man ska söka sig till coronatest redan vid lindriga symtom.