Coronasmitta i Söderkulla skola – årskurserna 5 och 6 i karantän

Årskurserna 5 och 6 i Söderkulla skola – såväl lärare som elever – har blivit försätta i karantän. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

En elev i Söderkulla skola i Sibbo har konstaterats vara smittad av coronaviruset. Eleven vistades som symtomfri i skolan när viruset var smittsamt.

Årskurserna 5 och 6 i Söderkulla skola – såväl lärare som elever – har blivit försätta i karantän, meddelar Sibbo kommun i ett pressmeddelande på fredagen. Orsaken är en elev som var smittad och symtomfri och som rörde sig i skolan under virusets smittbarhetstid.

De exponerade är i karantän fram till den 7 november.

Isolering och karantän

Det var på fredagsmorgonen (30.10) som undervisningen avbröts för de två årskurserna efter att man fick kunskap om smittan och exponeringen. Situationen innebär också att kommunens enhet för smittsamma sjukdomar under fredagen ringer alla personer som ska försättas i karantän.

Den insjuknade eleven har isolerats, medan de elever som försatts i karantän får distansundervisning under karantäntiden. Karantän syftar på att begränsa friska personers rörelsefrihet, till exempel någon som exponerats. Isolering syftar på att isolera en sjuk person och därmed förhindra fortsatt smittspridning.

Bildningsdirektör Jukka Pietinen säger till ÖN att det handlar om knappt 60 personer som exponerats. I pressmeddelandet noterar kommunen att alla skolor i Sibbo har utarbetat en beredskapsplan med anvisningar om hur man ska gå tillväga i händelse av coronavirussmitta och hur man förbereder övergången till distansundervisning. Det påpekar också Pietinen.

– Vi har klara direktiv för hur man ska gå tillväga när någon är smittad. Det är något gjort noggranna planer för och vi reagerar genast, säger Pietinen.

Söderkulla skola finns i södra Sibbo, har cirka 150 elever och delar fastighet med Sipoonlahden koulu. De övriga klasserna och lärarna i Söderkulla skola och Sipoonlahden koulu, inklusive förskoleeleverna, har inte exponerats för viruset och de fortsätter i närundervisningen med beaktande av säkerhets- och hygienanvisningarna.

Inte striktare restriktioner

Fallet i Söderkulla skola är inte det första i Sibbo. Under veckan har det konstaterats smittfall och exponeringar också i Sibbo gymnasium och i Boxby skola. I Boxby skola är eleverna och undervisningspersonalen i årskurserna 0 till 4 i karantän. I Sibbo gymnasium har cirka tio studerande försätts i karantän, medan skolan helt och hållet övergått till distansundervisning fram till slutet av nästa vecka.

Planerar ni striktare restriktioner, till exempel distansundervisning för alla?

– Nej, sådant har vi inte övervägt alls. Det handlar om enstaka fall i de tre skolorna, säger Pietinen.

Kommunen ber alla Sibbobor som uppvisar symtom att söka sig till test, även om symtomen är lindriga. Man kan beställa tid till provtagningen via Coronaguiden eller genom att ringa Sibbo hälsocentral.

Coronaviruset ger symtom som påminner om förkylningssymptom såsom hosta, andnöd, muskelvärk, halsont, snuva, trötthet och feber. Även plötslig förlust av lukt- och smaksinnet kan vara ett tecken, precis som diarré och magont utan annan uppenbar orsak.

Nås på 09-2353 6001 vardagar kl. 8–16.

Övriga tider Jourhjälpen på numret 116 117.

Mer läsning