Coronasmitta i Sipoonjoen koulu – skolan övergick till distansundervisning

Både Sipoonjoen koulu och Kungsvägens skola finns i Nickby Hjärta. Hela Sipoonjoen koulu har nu övergått till distansundervisning medan Kungsvägens skola fortsätter som tidigare med närundervisning eftersom ingen i den skolan exponerats för smittan. Bild: ARKIV/Kristoffer Åberg

En anställd i Sipoonjoen koulu i Sibbo har blivit smittad av coronaviruset.

De som blivit exponerade för viruset har satts i karantän och hela skolan har övergått till distansundervisning från och med måndagsmorgonen. Den smittade personen har befunnit sig i skolan under sjukdomens smittsamhetstid.

Distansundervisningen kommer att ordnas så länge som de exponerade vistas i karantän, ända fram till 25 januari. Eftersom flera lärare försatts i karantän valde man att gå över till distansundervisning för att kunna garantera kvaliteten på undervisningen.

Personerna som haft närkontakt och exponerats har informerats direkt om karantänen. Risken för att de andra personerna i skolan har smittats är liten eftersom man anser att munskydden har skyddat tillräckligt.

Ett undantag utgör eleverna som får särskilt stöd där alla undervisningsgrupper fortsätter med närundervisning. Bland dem har inga exponeringar konstaterats. Under den tid som distansundervisningen pågår delar kommunen ut take away-lunch till eleverna.

Eleverna och personalen i Kungsvägen skola, som finns i samma skolbyggnad som Sipoonjoen koulu, har inte exponerats. Undervisningen i Kungsvägens skola fortsätter normalt med närundervisning.