Coronaprovtagningen i Sibbo flyttar till gamla Sockengården

Coronaprovtagningen i Sibbo flyttar inomhus, till gamla Sockengården där de första testerna tas från och med onsdag 28 oktober. Bild: Pressbild

Coronateststationen flyttar inomhus. Från och med onsdag 28 oktober finns provtagningsstället i gamla Sockengården, några hundra meter från vårdscentralen där testerna nu utförts.

Orsaken till att coronateststationen flyttar hittas i årstiden: vintern närmar sig och det är lämpligare att sköta provtagningen inomhus. Fortsättningsvis fungerar coronaprovtagningen med tidsbeställning och är till för personer som fått remiss till coronatest.

Hittills har Sibboborna kunnat köra bil ända fram till testplatsen, men nu är det till fots som gäller. Till provtagningen går man in via gamla Sockengårdens huvudingång och bilen får man lämna på parkeringsplasten i anslutning till byggnaden.

Tidsbeställningen och stationens öppettider är samma som hittills. En kan själv beställa tid till provtagningen via coronaguiden eller ringa Sibbo hälsocentral på numret 09–2353 6001 vardagar kl. 8–16 och övriga tider Jourhjälpen på numret 116  117.

Provtagningen i de nya lokalerna inleds onsdagen den 28 oktober. HUSLAB ansvarar för coronateststationens verksamhet i Sibbo.