Coronansmittan sprids snabbare nu – nu måste alla samarbeta för att bekämpa spridningen

Använd munskydd vid evenemang och offentliga tillställningar, i kollektivtrafiken och i offentliga lokaler inomhus, såsom i affärer, uppmanar Borgå stad. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

I ett pressmeddelande på fredagen uppmanar Borgå syads social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen att epidemin accelererar i Borgå. Också i Lovisa accelererar epidemin.

Antalet coronavirussmittor och -exponeringar har ökat i Borgå de senaste dagarna. I Borgå har konstaterats 8 coronavirussmittor under de senaste två veckorna, av dessa 6 under den senaste veckan. Över hundra personer har exponerats under två veckor.

– Epidemin accelererar tydligt nu också i Borgå. Det är ett samarbete att bekämpa coronan och vi behöver alla invånare i staden. Vi måste komma ihåg att hålla avstånd till andra människor alltid när det är möjligt, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Tänk på det här

Silvennoinen betonar vikten av att iaktta god handhygien och hålla säkerhetsavstånd samt att använda munskydd vid evenemang och offentliga tillställningar, i kollektivtrafiken och i offentliga lokaler inomhus, såsom i affärer.

Delta inte evenemang om du har ens lindriga symtom på luftvägsinfektion, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Exponeringar sker just nu mest inom lagidrott, matcher och turneringar, där det samlas mycket spelare. En ny anvisning för idrottsföreningar är under beredning och om den informeras nästa vecka.

Många exponerade

Medlemmar i ett juniorlag vid en idrottsförening i Borgå har exponerats för coronavirussmitta vid en bortamatch. Ungefär 15 medlemmar i laget försätts i hemkarantän fram till den 18 oktober. Familjerna har informerats om exponeringen. Undervisningsarrangemangen under karantäntiden kommer man överens om med den egna skolan. De exponerade kan inte ha smittat eller exponerat andra ungdomar i skolorna i Borgå.

Vid Borgå stads sysselsättningstjänsters verkstad i Östermalm har konstaterats coronavirussmitta. Den smittade har försatts i isolering i hemmet. Sannolikt har cirka 20 personer exponerats för smittan. De exponerade kartläggs som bäst. Hälsovårdsmyndigheterna kontaktar dem och de försätts i hemkarantän fram till den 19 oktober.

– Verkstaden i Tarmola stängs för hela karantäntiden. Personalen och kunderna informeras enskilt, berättar servicedirektören för vuxentjänster Annika Immonen.

Också i Lovisa

Också i Lovisa har pandemin övergått från utgångsnivå till en accelerationsfas. På fredagen uppdaterades rekommendationerna om användning av munskydd inom läroanstalter och ungdomsarbete.

Från och med måndag ska munskydd användas även på gymnasienivå och inom ungdomsarbetet.

Rätt använd minskar munskydd smittorisken genom att förhindra droppar från att spridas i omgivningen.

Denna rekommendation gäller läroinrättningarnas elever, undervisningspersonal och övrig personal (exempelvis personal som sköter bespisning, städning och underhåll).

Studerande samt familjerna ansvarar själva för anskaffningen av munskydd till studerande och klienter inom ungdomsarbetet. Lovisa stads grundtrygghetscentral delar ut munskydd till mindre bemedlade. Arbetsgivaren ansvarar för anskaffning av munskydd till personalen.

Mer läsning