Coronan har förändrat vår syn på regler – krisen tystar kritiken

När det kniper litar finländarna på myndigheterna. Men om reglerna är orättvisa eller överdrivna blir man snabbt kritisk igen. Bild: Catariina Salo/SPT

Finländarna är ett laglydigt folk som inte ifrågasätter regler när det kniper, visar en undersökning av Näringslivets delegation Eva.

Av finländarna tycker drygt 20 procent att staten styr individen för mycket medan över 60 procent inte alls håller med om påståendet. Det är en ändring på 25 procent, det vill säga en fjärdedel.

Finländarnas syn på regler är radikalt annorlunda än innan coronakrisen, visar en undersökning av Näringslivets delegation Eva.

Enligt Ilkka Haavisto som är forskningschef vid Näringslivets delegation litar finländarna särskilt mycket på myndigheterna i en krissituation. Medborgarkritiken har tystnat.

– Det är typiskt för finländarna att förhålla sig kritiskt till överdrivna regler från statens sida. Nu har det kritiska förhållningssättet fått ge vika för en vilja att lyda regler.

Om människorna upplever att reglerna är orättvisa eller överdrivna blir man ändå snabbt kritisk igen, säger han.

Laglydigt folk

94 procent av finländarna säger att de kan lyda myndigheternas rekommendationer under undantagstillståndet väl eller ganska väl. Bara fem procent ser det som omöjligt.

Finländarna visar sig också vara ett laglydigt folk. Bara åtta procent tycker att man inte behöver lyda en lag om den känns föråldrad eller överdriven.

Enkäten baserar sig på svar av över 2 000 personer under cirka en vecka i månadsskiftet mars-april.

Mer läsning