Coronaläget försämras i Borgå – nya restriktioner är möjliga

Pandemiläget har försämrats i Borgå. Till de goda nyheterna hör ändå att Borgåborna har vaccinerat sig flitigt. Knappt 70 procent har fått den första dosen, drygt 50 procent har fått andra. Bild: Kristoffer Åberg

Pandemiläget försämras stadigt, och det kan innebära nya begränsningar i vardagen. Ett nytt fenomen är smittkedjor som får sin början från karantänsbrytare.

Coronavirusläget fortsätter gå mot det sämre i Borgå. Staden uppger i ett pressmeddelande på fredagen att incidenstalet har stigit till 200 och att massexponeringar ägt rum i idrottsföreningar, en skola och ett daghem. Också vid baren Porvoon Paahtimo har en möjlig massexponering ägt rum (se faktaruta).

Under förra veckan (vecka 32) noterades 45 smittfall, vilket är mera än under veckan innan Situationen har inte blivit bättre den här veckan.

Nu kan det bli aktuellt med nya restriktioner.

Många smittade

På måndagsförmiddagen säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen till ÖN att Borgås incidenstal har stigit en aning från fredagen – från 200 till 205,9.

– Vi såg 13 nya fall på veckoslutet. Smittskyddsläkarna är belastade med så många exponerade, och det är mycket önskvärt att alla skulle komma ihåg avstånd och munskydd. Det är till stor hjälp för helheten.

Profilen på de som smittas är som i övriga landet: Det är främst unga och unga vuxna som testar positivt, även om det finns fall i alla åldersgrupper. Och som i övriga landet så behöver relativt få sjukhusvård.

– Det följer linjen i resten av landet. Jag har inte siffror på hur många i Borgå som behövt sjukhusvård, men vårdavdelningen i Näse har inte sett någon stor ökning. Med det sagt syns en ökning på riksnivå, också på intensiven. Överlag kan man säga att många smittas, men att symtomen oftast inte blir svåra, säger Silvennoinen.

Coronaläget innebär att smittspårningen i Borgå tidvis har varit hårt belastad.

– Läget är oroväckande när kontakterna blir allt fler i och med att semestrarna har tagit slut och skolorna har börjat. Virusets deltavariant smittar ju sig också till små barn.

En fråga som ofta uppstår är hur relevanta nya restriktioner är när få av de som smittas behöver sjukhusvård. Vaccineringarna har underlättat situationen. Bild: Kristoffer Åberg

Bryter karantänen

På sistone har staden också hittat ett antal smittkedjor där viruset har spridit sig när smittade personer har brutit karantänen. Saken kommer fram i fredagens pressmeddelande där Silvennoinen uppmanar föräldrar att diskutera saken med de unga i familjen.

– Det händer inte ofta att någon bryter mot karantänen, men det händer. Jag vet inte vilken ålder dessa personer är, men vi uppmanar ändå att man diskuterar saken och att man håller sig till karantänen också om man känner sig frisk. Beslutet finns till för att följas, annars riskerar smittan föras vidare. Jag kan tänka mig att alla ungdomar inte alltid tänker på varför man försatts i karantän. Mycket handlar nog om trötthet.

Smittspårarna stöter dessutom allt oftare på situationer där den smittade inte vill berätta vem som kan ha blivit exponerad, eller låter bli att svara – ett fenomen som skymtar också på andra orter.

– Det händer, om än ganska sällan, också i Borgå. Det är inte ett problem, men det händer ändå såpas ofta att vi diskuterar saken, och det är en ny diskussion, säger Silvennoinen.

Det händer inte ofta att någon bryter mot karantänen, men det händer. Jag vet inte vilken ålder dessa personer är, men vi uppmanar ändå att man diskuterar saken och att man håller sig till karantänen också om man känner sig frisk.

Nya restriktioner

Coronavirusläget kan innebära att restriktionerna igen kan bli strängare också i Borgå, en följd av att staden den här veckan kan övergå till samhällsspridningsfasen.

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula nämner i fredagens pressmeddelande att man kan bli tvungna att "införa striktare restriktioner i hobbyverksamheten och användningen av lokaler".

– Stadens ledningsgrupp anser att tryggande av skolornas och daghemmens verksamhet också i fortsättningen borde prioriteras, om man blir tvungen att införa strängare restriktioner, säger Ujula.

Bildningsdirektör Sari Gustafsson nämner i samma pressmeddelande att "det allra viktigaste är att man kan fortsätta närundervisningen i skolorna och ha daghemmen öppna".

– Detta är väsentligt också med tanke på föräldrarnas möjlighet att jobba. Närundervisningen är mycket viktig för barn och unga för alla klarar sig inte lika bra i distansundervisningen, och distansundervisningen ökar marginaliseringsrisken, säger Gustafsson.

Ann-Sofi Silvennoinen uppger att beslutet om eventuella restriktioner klarnar den här veckan, sannolikt på tisdag eller onsdag.

– Det ser nog ut som om restriktioner införs, men saken ska behandlas på olika möten hos oss och inom HUS. Om man ser på helheten så ser siffrorna dåliga ut, säger Silvennoinen.

Porvoon Paahtimo i Borgå den 11.8 och den 12.8

Onsdag 11.8 kl. 17–23.30.

Torsdag 12.8 kl. 14–23.30.

Personer som besökte restaurangen uppmanas observera sitt mående och vid behov söka sig till coronavirustest.

Linnajoen koulu

Coronavirussmitta har konstaterats i Linnajoen koulu i Borgå. 22 personer har exponerats för smittan i skolan.

Tre idrottsföreningar

Sammanlagt har 55 personer exponerats för tre olika smittor vid enskilda gruppers träningar. Exponeringarna gäller Futura juniorer, Porvoon Salibandyseura och en individgren.

Tallberga daghem

Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Tallberga daghem den 11.8. Dagen konstaterades två coronavirussmittor, och det är fråga om samma smittkedja. 12 personer i daghemmet har exponerats för smittan utöver de som redan tidigare försattes i karantän.