Coronakompensationen rätt så blygsam i Lovisa, Sibbo och Lappträsk

GER LÅNGA SKUGGOR. Kommunernas ekonomi kommer att lida att följderna av coronapandemin i många år, också om den andra vågen uteblir. Bild: Ksf-arkiv

Medan Borgå stad överraskades av en oväntat stor stödsumma från staten har grannkommunerna Lovisa, Sibbo och Lappträsk sämre tur med fördelningsgrunderna. I Sibbo har man ändå inte alls speciellt väntat på några extra statsandelar.

Som ÖN skrev 5.6. har Borgå stad kammat in en större summa än man väntade sig i regeringens fjärde tilläggsbudget, som kompensation för kommunernas kostnader orsakade av coronapandemin. I Borgå trodde...