Coronaavdelningen arbetar på ett nytt sätt

Borgås nya avdelning för coronapatienter finns i anslutning till avdelning 3 i Näse. Under våren, fram till slutet av juli, fungerade en motsvarande enhet vid avdlningen Wilhelmina. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Både coronapatienter och patienter med andra sjukdomar får från och med måndagen vård på avdelning 3 i Näse rehabiliteringscenter. Noggrann planering och erfarenheter från våren gör att coronapatienterna ändå kan vårdas helt separat från de övriga.

Den ansvariga läkaren för smittsamma sjukdomar i Borgå, Jeff Westerlund, påminner om att antalet coronasmittor i Borgå fortfarande är lågt. Därför är han i nuläget inte oroad över den nya mutationen av coronaviruset som upptäckts i England. Det lär inte ska vara mer aggressivt än det ursprungliga coronaviruset men det finns misstankar om att det sprids lättare.

– I Borgå är smittosiffrorna från förra veckan i stort sett de samma som veckan därförinnan. Så vi har inte sett någon förändring till det sämre. I medeltal har vi ett positivt coronafall per dag bland Borgåborna. Hit räknar vi inte med de sporadiska fall där resenärer från andra orter konstaterats vara smittade i Borgå.

Med den nya avdelningen kan vi använda resurserna på ett bättre sätt.

Den goda coronasituationen i staden syns också i planeringen av den nya avdelningen med bäddplatser för coronapatienter i Näse som fungerar i anslutning till avdelning 3. Här ska man förutom coronapatienter även vårda patienter med andra sjukdomar och i ett pressmeddelande från staden konstateras att coronaplatserna vid behov kan ökas till tio eller ännu fler.

Skillnaden är betydande från den tidigare coronaavdelningen som fungerade på avdelningen Wilhelmina mellan mars och slutet av juli: då den avdelningen startades upp tömdes Wilhelmina på alla andra patienter och vårdpersonalen var i beredskap att ta emot upp till hundra coronapatienter.

– Vi hade aldrig många patienter på Wilhelmina och nu i efterhand kan man kanske konstatera att det var onödigt att reservera en hel avdelning för coronapatienter. Men det visste vi inte då. Med den nya avdelningen kan vi använda resurserna på ett bättre sätt, säger Westerlund.

Fördelarna med de nya arrangemangen är att staden kan förebygga längre vårdköer och att man fortfarande kan erbjuda intervallvård på Wilhelmina. På coronaavdelningen kan det utöver personer som bor i Borgå även placeras coronapatienter från andra kommuner i östra Nyland. Alla patienter kommer till avdelningen med läkarremiss.

Smittspridning förhindras

Enligt stadens pressmeddelande har arbetet på avdelning 3 organiserats så att coronapatienterna vårdas helt separat från de övriga.

– Coronapatienterna placeras i enkelrum med egna sanitetsutrymmen. Det gör det möjligt att isolera patienterna och hindra smittspridningen. Coronapatienterna har egna vårdare som inte deltar i vården av andra patienter. Personalen har noggrant utbildats och insatts i hygien- och skyddsanvisningar, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen i pressmeddelandet.

Vi har lärt oss mycket mera om coronaviruset, om hur det sprids och om hur man skyddar sig.

Jeff Westerlund konstaterar att man på måndagen inte hade en enda coronapatient på avdelning 3 och att man inte förväntar sig någon rusning inom den närmaste framtiden. Han säger att vårdpersonalen nu också är bättre rustad att ta hand om coronapatienter jämfört med situationen på våren.

– Vi har lärt oss mycket mera om coronaviruset, om hur det sprids och om hur man skyddar sig. På våren rådde det i Finland brist på skyddsmaterial men det gör det inte längre.

Inför julen vill Westerlund upprepa de nationella myndigheternas rekommendationer:

– Fira julen inom den närmaste familjen, i år är det inte läge att bjuda in hela tjocka släkten.

Mer läsning