Corona vid invigningen av ungdomslokalen Pleissi – över 170 personer kan ha exponerats

En massexponering kan ha ägt rum i samband med invigningen av Pleissi. Bild: Arkiv

En smittad person kan ha exponerat de som besökte Pleissi i Sibbo den 18 november.

Den som deltog i invigningen av ungdomslokalen Pleissi i Sibbo torsdagen den 18 november kan ha exponerats för coronaviruset.

En person som senare har konstaterats vara smittad av coronaviruset deltog i tillställningen under sjukdomens smittsamhetstid, uppger kommunen i ett pressmeddelande. Hur många som faktiskt exponerats är oklart, men kommunen uppger att omkring 170 personer – plus kommunens personal – deltog i tillställningen.

Deltagarna uppmanas hålla ett öga på sitt mående och vid behov ta sig till coronatest. Tidsperioden som gäller är 14 dagar efter tillställningen. Typiska symtom är hosta, andnöd, muskelvärk, halsont, snuva, trötthet, feber, plötslig förlust av lukt- och smaksinnet och diarré och magont utan annan uppenbar orsak.

Tidsbokning till coronatest sker via Coronaguiden eller Sibbo hälsocentral på numret 09 2353 6001 vardagar kl. 8–16.