Corona också i Borgåskolor – lärare och elever i karantän

Lyceiparkens skola är ett av de ställen där man konstaterat coronasmitta. Bild: Kristoffer Åberg

Fyra nya coronavirussmittor konstaterades i Borgå under torsdagen. De smittade är i hemvård och har isolerats.

Borgå stad meddelar om nya smitt-fall. Saken kommer fram i ett pressmeddelande på torsdagen där man också noterar att arbetet med att hitta exponerade personer pågår. De som exponerats ska försättas i hemkarantän. Utöver närstående till de smittade har coskå elever och personal vid Lyceiparkens skola och Linnankosken lukio blivit exponerade.

I Lyceiparkens skola har en klass blivit exponerad för smittan, sammanlagt under 20 elever och 5 personer i personalen. I Linnankosken lukio har uppskattningsvis under 10 studerande och två lärare blivit exponerade. Det slutliga antalet klarnar under torsdagen.

Lovisa stad meddelade om ungefär samma sorts händelseförlopp tidigare på torsdagen.

Informeras via Wilma

De exponerade eleverna, studerandena, deras vårdnadshavare och personer som hör till personalen informeras personligen via Wilma på torsdagen, den 15 oktober. Hälsovårdsmyndigheter kontaktar dem och ger anvisningar om karantän. Om man inte blir kontaktad och det inte finns något meddelande i Coronablinkern så har ingen exponering ägt rum, uppger man från staden.

Familjemedlemmar till dem som utsatts försätts inte i karantän eftersom de inte haft kontakt med den smittade. Syskon till unga som försatts i karantän kan gå till skolan och daghemmet.

Skolorna har nu höstlov. Undervisningen för exponerade elever ordnas från måndag, den 19 oktober, med avvikande undervisningsarrangemang, till exempel som distansundervisning. De andra klasserna i skolorna fortsätter skolgången enligt schemat, med beaktande av skydds- och hygienanvisningar.

– Coronaviruset sprider sig nu betydligt snabbare också i Borgå. Man får man inte gå till skolan eller delta i idrottshobbyer eller andra hobbyer och evenemang om man har ens små symtom. Symtom på coronavirusset är bland annat feber, hosta, huvudvärk, muskelsmärta, halsont, snuva, andnöd, förlust av lukt- eller smaksinnet, illamående, diarré eller exceptionell trötthet, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

– Det finns skäl att alla Borgåbor följer sitt mående. Om det förekommer symtom ska man ringa till hälsovårdscentralens rådgivningsnummer och söka sig till coronatest. Det är också mycket viktigt att vi kommer ihåg att iaktta god handhygien och anvisningar om hostning, säkerhetsavstånd och bruket av munskydd, tillägger Silvennoinen.

241 fall i landet

Den senaste månaden har antalet nya coronafall ökat markant Finland, meddelar Institutet för hälsa och välfärd. Antalet patienter som vårdas på sjukhus har mer än dubblerats sedan slutet av september. Åldersfördelningen har inte förändrats – det är fortfarande främst unga som smittas. Av alla personer som vecka 41 konstaterades ha coronaviruset var 80 procent under 50 år och 60 procent under 30 år.

Sammanlagt 241 nya fall av coronaviruset har uppdagats under det senaste dygnet, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd på torsdagen.

På torsdagen räknade man med att sammanlagt 12 944 personer i Finland hade smittats sedan epidemin började.

Finlands incidens för de senaste 14 dagarna är 50 nya fall per 100 000 invånare. I Vasa sjukvårdsdistrikt är incidensen 365,1 enligt institutets siffror.

Institutet meddelade i onsdags om 4 nya dödsfall. Sammanlagt har 350 personer i Finland mist livet på grund av covid-19.

Enligt onsdagens siffror vårdas 48 personer på sjukhus runtom i landet. Av dem behöver 8 intensivvård.

I vissa regioner eskalerar smittspridningen. Sjukvårdsdistrikten i Helsingfors och Nyland, Egentliga Tavastland, Birkaland, Egentliga Finland, Södra Österbotten och på Åland har rapporterat att smittspridningen ökar. Vasa sjukvårdsdistrikt rapporterar att de är inne i den så kallade fasen för allmän smittspridning.

De flesta fall den senaste veckan har konstaterats i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Vasa sjukvårdsdistrikt.

I ungefär hälften av alla fall i Finland är det oklart hur man blivit smittad. Av de personer som vet hur de smittats har var fjärde smittats inom familjen och var femte arbetsplatsen.

Sju sjukvårdsdistrikt har rapporterat om massexponeringar på social- och sjukvårdsenheter, varav hälften skett på daghem och läroanstalter.