Citymarkets fastighet börslistad i Stockholm

DEL AV PORTFÖLJ. Citymarkethuset i Borgå är en av de fastigheter som sålts till Cibus. Samma ansvarspersoner som tidigare förvaltar ändå alla fastigheterna i portföljen. Bild: Kristoffer Åberg

Fastighetsfonderna Sirius Fund I Grocery och Sirius Fund II har sålt alla sina fastigheter till nygrundade Cibus Nordic Estate, som börslistats i Stockholm. Till portföljen hör också Citymarkets fastighet i Borgå.

Enligt verkställande direktör Patrick Gylling kommer Sirius Capital Partners att förvalta portföljen åt Cibus. Borgåfastigheten är fullt uthyrd till Kesko med ett långt kontrakt.

Listades i mars

Cibus börslistades redan i mars och de aktuella fonderna äger fortfarande en del av aktierna. Portföljen har ett värde av närmare 800 miljoner euro. Affären sägs vara en av de största i Norden under de senaste åren.

Portföljen består av 123 dagligvaruaffärer och de största hyresgästerna är Kesko, Tokmanni och S-gruppen. Det handlar om en total affärsyta på 437 830 kvadratmeter. Av fastigheterna finns två tredjedelar i Helsingforsregionen och södra Finland.

De två fonderna grundades 2015 och 2016 och man hade som mål att samla in en stor, enhetlig portfölj inom dagligvaruhandeln. Enligt Patrick Gylling fullföljde den aktuella avyttringen den affärsplan som lades upp vid förvärven och en ny, intressant era har nu inletts.

Samarbete med Kesko

– Samma personer har fortfarande hand om Citymarketfastigheten i Borgå och alla andra fastigheter i portföljen, framhåller han och tilläger att allting sköts enligt gamla planer.

– Utvecklandet av Citymarkethuset planeras fortsättningsvis tillsammans med Kesko.

Mer läsning