Cirka 20 klasser in i Sibbobaracker

Söderkulla skolcentrum har tömts på grund av problem med inomhusluften och närmare 200 barn är tillfälligt placerade på andra håll. Kommunen förhandlar nu med Helsingfors om lokaler i Zachrisbackens skola och baracker ska beställas i rask takt.

– Vi har en lösning för hela våren, men jobbar med att få allting fixat för i höst, säger bildningsdirektör Kurt Torsell, som medger att han till att börja med var spänd på hur pusslet skulle lyckas.

Han är nu ganska nöjd med hur flyttrumban skötts.

– Många föräldrar har också noterat att då vardagen börjat blev det inte så farligt trots allt. Barnens skoldag börjar och slutar på samma platser som förr och en abonnerad buss skjutsar dem dit de ska.

Tillfälliga baracker behövs för hösten, men enligt Torsell får man dem knappast på plats genast vid skolstart.

– Det är inte enbart fråga om evakueringsutrymmen utan en del av barackerna viks för elever i Sipoonlahden koulu, där det finns en tillväxt.

En tillbyggnad för den skolan ska vara klar 2020.

Han konstaterar också att gymnastiksalen, matsalen och gymnastiksalen fortfarande används.

Kommunen förhandlar således med Helsingfors om eventuella klassrum i Zachrisbackens skola, men Kurt Torsell påpekar att man klarar sig också utan dem.

– Zachrisbacken ligger ändå bra till på många sätt i synnerhet logistiskt.

Tekniska utskottet diskuterade barackfrågan i början av veckan och ordföranden Rainer Boman (SDP) säger att bara bildningsutskottet beslutar om hur man ska ha det går det framåt med fart. Då klarnar också datum och liknande.

Mer läsning