Cirka 20 klasser in i Sibbobaracker

Söderkulla skolcentrum har tömts på grund av problem med inomhusluften och närmare 200 barn är tillfälligt placerade på andra håll. Kommunen förhandlar nu med Helsingfors om lokaler i Zachrisbackens skola och baracker ska beställas i rask takt.