Choices för med sig infokväll för föräldrar – narkotika på agendan

Choices bjuder på rusmedelsupplysning för elever och vårdnadshavare.

Alla elever i årskurs 6 i Borgå deltar den 1–11 april i Choices – Ditt eget val, som är ett evenemang för rusmedelsupplysning. Evenemanget ordnas i ungdomslokalen Zentra, Mannerheimgatan 20.

Evenemanget för skolelever följs av en föräldrakväll torsdagen den 25 april kl. 18.00–20.00 i Zentra (Mannerheimvägen 20). Alla vårdnadshavare till elever i årskurs 6–7 är välkomna till föräldrakvällen. Under kvällen kan man diskutera temat och få tips om rusmedelsfostran. Evenemanget är avgiftsfritt.

– Vi börjar med att dricka kaffe och därefter berättar vi om innehållet i Choices-lektionerna och läser de ungas hälsningar till vårdnadshavarna, säger ungdomsarbetare Satu Vallin.

– En del av vårdnadshavarna kan känna att temat ännu inte är aktuellt med tanke på det egna barnet. Det är ändå bra om vårdnadshavarna känner till aktuella fenomen och kan förutse samtal om rusmedelsfostran som de eventuellt kommer att ha senare med sitt barn, funderar Vallin.

På plats finns erfarenhetsexperter som berättar om sina egna erfarenheter kring rusmedelsberoende. Vi kommer även att ha diskussion om knarkets och alkoholens påverkan på den psykiska hälsan. I diskussionerna deltar även socialarbetare Marie Grönroos från Borgå stad.

Borgå har utvecklat modellen Choices – ditt eget val utgående från Klaari Helsingfors metod Valintojen polku. Före evenemanget ordnas en introduktion för anställda.

Borgå stads ungdomstjänster koordinerar arrangerandet av evenemanget. Evenemanget genomförs tillsammans med Borgå stads utbildningstjänster, Porvoon Suomalainen seurakunta, Borgå svenska domkyrkoförsamling och UngInfo.

Mer läsning