Chisu får stadens stipendium

AKUSTISKT. I fjol somras uppträdde i Borgå bosatta Chisu, Christel Sundberg, på filmfestivalen Movies by the River på Dragonregementet. Bild: Jenna Emtö

Chisu, det vill säga Christel Sundberg, premieras med ett stipendium på 3 000 euro av Borgå stad. Den populära sångaren och musikern är bosatt i Borgå sedan ett par år tillbaka.

Borgå stad har beslutat om fördelningen av bidrag och stipendier till ortens kultur-, idrotts- och ungdomsverksamhet. Konstnärsstipendiet på 3 000 euro går till den i Borgå bosatta sångaren och musikern Chisu, som i oktober i fjol släppte sitt fjärde album, kritikeruppskattade Polaris.

Hopea-Untracht-fondens stipendium, också det på 3 000 euro, fördelas i år mellan musikern Frans Andersson som för allmänheten är bättre känd som Lee Angel, samt illustratören och serietecknaren Filippa Hella. Vardera får 1 500 euro.

Borgå stad har också beviljat totalt 50 000 euro i projektbidrag för kulturverksamhet. Bidragen delas ut till föreningar som bedriver regelbunden kulturverksamhet, och bland mottagarna hittas bland annat körer, teater- och konstföreningar samt arrangörer för högklassiga evenemang och festivaler i staden. Även intressanta och konstnärligt betydande projekt samt hobby- och kursverksamhet för barn, unga, specialgrupper och äldre får understöd.

Man fick in totalt 85 ansökningar – antalet har stigit med femton ansökningar på två år – och bidragssumman fördelades på 58 mottagare. Vid behandlingen av ansökningarna prioriterades projekt som ansluter sig till förberedelserna inför det kommande jubileumsåret Finland 100.

Att notera är att den ansökta summan sammanlagt var 183 104 euro, det vill säga betydligt större än bidragen som betalas ut.

Borgå stad hade i år den elektroniska ansökningsblanketten i användning för första gången. Tack vare en automatisk sammanställning får man nu lättare en bild av omfattningen och volymen av föreningarnas verksamhet. Till exempel idrottsföreningarnas insats för lokal verksamhet är nästan en halv miljon euro, medan kulturorganisationernas insats är ännu större: Deras ekonomiska satsning på lokal kulturverksamhet ligger på över en miljon euro.

Kultur-, idrotts- och ungdomstjänsternas bidrag är sammanlagt 262 000 euro. Bidragen utbetalas i juni.

Kultur-, idrotts- och ungdomstjänsternas bidrag är sammanlagt 262 000 euro (256 900 euro år 2015).

58

mottagare delar på en projektbidragssumma om 50 000 euro för kulturverksamhet.

63

idrottsföreningar fick totalt 164 000 euro i allmänna bidrag. I besluten fästes vikt bland annat vid motionsverksamhet för barn och vid idrottsfostran och folkhälosaspekter.

20

ungdomsföreningar understöddes med 20 000 euro. Därtill har ungdomstjänsterna ett nytt verksamhetsbidrag på 2 000 euro för unga, som kan sökas under året 2017 av grupper med unga för verksamhetsbehov som uppstår på kort varsel.

Mer läsning