Chikan leder fram till reservbron

SNART KLART. Byggplatschef Antero Lehtinen säger att reservbron enligt planerna kan tas i bruk på onsdag. Bild: Oskar Skogberg

Den gamla bron över Svartsån i Drägsby har nått slutet av sin livslängd och ska ersättas av en ny som blir klar nästa höst. En tillfällig reservbro byggs just nu med hjälp av beväringar och enligt planerna ska de första bilarna köra över den på onsdag.

Reservbron är sju meter bred och har lagts ut alldeles invid den gamla bron på norra sidan. Med hjälp av en liten chikan ska trafiken på landsväg 170 ledas in på den.

– Hastighetsbegränsningen vid bron kommer att vara 30 kilometer i timmen. Reservbron har två körfält, ett i vardera riktning. Högsta tillåtna vikt är 60 ton vilket är lite mindre än den nuvarande bron där viktbegräsningen varit 65 ton. Men alla berörda parter har informerats och det kommer att finnas varningsskyltar i båda ändarna, säger byggplatschef Antero Lehtinen på huvudentreprenören Graniittirakennus Kallio, GRK.

För att montera upp reservbron har GRK fått hjälp av pionjärer från Karelska brigaden.

– Det är en win-win-situation. Vi får arbetskraft och pionjärbataljonens beväringar får öva hur man lägger upp en reservbro, säger Lehtinen.

När reservbron är på plats kan man inleda arbetet med att först riva den gamla bron och sedan bygga en ny. Enligt tidtabellen ska den nya bron stå klar i september–oktober nästa år. Projektets budget är 1,6 miljoner euro.

– Det blir en modern bro där det också finns plats för en gång- och cykelled. Själva gång- och cykelleden hör inte till vårt projekt, men när den byggs någon gång i framtiden finns det plats för den på bron.

Mer läsning