Chiewitz är värd att minnas

ARKITEKTUR. Maaria Mäntysaari och Jaana Toivari-Viitala välkomnar alla till Almska gården där en utställning om arkitekt Chiewitz visas till och med slutet av maj månad. Bild: Carita Liljendahl

Finland har tre monumentalcentrum i världsklass där en enda mans vision har förverkligats. Helheten kring Lovisa torg utgör ett av dem.

Carl Ludvig Engel skapade Senatstorget med omgivning i Helsingfors och Alvar Aalto skapade Seinäjoki centrum. Det tredje monumentala centret i Finland finns i Lovisa som planerats av Georg Theodor Polychron Chiewitz.

– Det är faktiskt sällsynt att en torgmiljö har bevarats så pass bra som i Lovisa, säger stadsarkitekt Maaria Mäntysaari.

Museiintendent Jaana Toivari-Viitala håller med. Lite har torgmiljön naggats i kanterna, men i det stora hela är den välbevarad. Vilket man kan se som ett litet under eftersom många ägare till byggnaderna har passerat revy och konfliktfyllda intressen har funnits. God vilja och skicklig planeringspolitik har krävts. Man antar att den förhållandevis långsamma tillväxten i staden bidragit till att den unika miljön kring torget står rätt orörd kvar.

Det är faktiskt sällsynt att en torgmiljö har bevarats så pass bra som i Lovisa.

De flesta i Lovisa känner till att Chiewitz planerade kyrkan som blev färdigt 1857. Enligt hans ritningar var den ungefär en tredjedel större än den slutligen på grund av ekonomiska orsaker blev.

Chiewitz ritade även rådhuset som fortfarande är i nästan ursprungligt skick och Lovisa societetshus som i dag är stadsbibliotek. Utöver det planerade hus för privat bruk åt köpmännen Golowzoff och Carl Gustaf Majander samt åt regionläkaren C. H. Lindqvist.

1853 gjorde Chiewitz upp en stadsplan för Lovisa. Den verkställdes ändå inte eftersom staden brann ner till grunden 1855. Katastrofen ledde ändå till att Lovisa fick möjlighet att göra nya principer för stadsplaneringen. Den nya planen gjordes av Lohrman 1857 som ändå visade respekt för Chiewitz idéer.

Född 5.10.1815.

Började studera som 11-åring vid Stockholms tekniska institut.

Vistades utomlands 1834–1840, bland annat i Grekland, Frankrike och England.

Var gift två gånger, första hustrun hette Laura Malvina Magnusson, andra Vilhelmina af Grubbens.

I Lovisa planerade han kyrkan som blev färdig 1857, men även societetshuset, rådhuset och en del andra byggnader i närheten av torget.

Död 28.12.1862.

Om något kan kallas typiskt för Chiewitz planering är det kyrkorna i tegel som finns på många orter. De är rätt enkla i sin utformning. Mer snickarglädje ser man däremot i en del av villorna Chiewitz ritade, bland annat dem som finns i Runsala.

I fjol hade 200 år förflutit sedan Chiewitz födelse. En utställning som presenterar hans verk i Finland har ambulerat i landet och nu nått Lovisa. Den kan besökas i Almska gården till slutet av maj. Utställningen har sammanställts av Matti Huusari från Ikalis.