Ågatan blir cykelgata – en del politiker ville ändra på beslutet

En sannfinländare i stadsutvecklingsnämnden försökte få ändring på beslutet att bygga om Ågatan, men nämnden röstade för att fortsätta på den utstakade vägen.

Stadsutvecklingsnämnden använde inte övertagningsrätten, vilket innebär att planerna går vidare.
ÖN
17.11.2021 10:02 UPPDATERAD 17.11.2021 10:03
Planerna på att bygga om Ågatan till cykelgata framskrider. Kommunteknikchef Kari Hällström fattade tidigare i november ett tjänsteinnehavarbeslut om "förbättring av trafikregleringarna på Ågatan" – i praktiken att bygga om gatan för cyklister.
Hällströms beslut hamnade i skottlinjen på tisdagen (16.11) när stadsutvecklingsnämndens medlem Ilkka Luusua (Sannf) föreslog att nämnden använder övertagningsrätten på beslutet. Jarmo Grönman (Saml) understödde förslaget, vilket ledde till en omröstning där Luusuas förslag föll med rösterna 7-4.
Benämningen cykelgata är aningen missvisande: Motorfordon får fortfarande köra och parkera på Ågatan – planen snarare att bygga om så att förhållandena för cyklister blir bättre.
LÄS MERA: Så här fungerar cykelgatan .
Arbetena beräknas kosta cirka 220 000 euro, varav Traficom har beviljat statsbidrag på drygt 81 000 euro.
Det var i december 2020 som stadsutvecklingsnämnden beslutade att försöket med cykelfält på Ågatan mellan Mannerheimgatan och Alexandersgatan fortsätter och att man bereder en förändring av gatuavsnintet under 2021, så att arbetena färdigställs 2022.
Staden beskriver Ågatan som "en central del av cykeltrafikens nät i Borgå och en viktig rutt i riktning söder-norr på östra sidan av ån". I detaljplanen är Ågatan främst utpekad för gång- och cykeltrafik.
Utkastet till ändring av Ågatan till en cykelgata presenterades på ett informationsmöte i september. Förslaget till gatuplan, som bearbetades utifrån respons, var framlagt i oktober på stadens webbplats och servicekontoret Kompassen. Det lämnades tre anmärkningar mot planen. Planen ändrades inte på grund av anmärkningarna.