Vad vill fullmäktige i Borgå egentligen bestämma om?

Borgåfullmäktige ändrade så mycket i befogenheterna för nämnden för växande och lärande att stadsstyrelsen nu måste utreda vad det egentligen ska stå i den nya förvaltningsstadgan.

Vill fullmäktige i Borgå besluta om varje liten dagisgrupps placering, eller vad vill de egentligen? Det får stadsstyrelsen nu utreda.
Stina Jäderholmstina.jaderholm@ostnyland.fi
18.01.2023 13:45
Stadsfullmäktige i Borgå behandlade vid sitt möte i december bland annat skrivningarna i stadens nya förvaltningsstadga.
Efter det var det meningen att den nya godkända stadgan skulle publiceras på stadens nätsidor, på båda språken, och träda i kraft den första januari 2023.
Ännu finns det ingen ny förvaltningsstadga att läsa och det beror på att det har uppstått juridiska knutar, som man nu hoppas att stadsstyrelsen kan lösa vid sitt möte på måndag.

ANDRA LÄSER