Permitteringar i Lovisa – räkna med fördröjd service

Sparåtgärderna som Lovisa stad tagit till innebär permitteringar i två veckor under hösten 2020 och våren 2021. En del processer kommer att ta mera tid än normalt.

Sparåtgärderna som Lovisa stad tagit till innebär permitteringar i två veckor under hösten 2020 och våren 2021.
ÖN
20.10.2020 06:30 UPPDATERAD 20.10.2020 13:50
Permitteringarna gäller inte dem som arbetar med vård dygnet runt och antalet oavlönade dagar för de anställda som på grund av coronakrisen hade arbetsavbrott på våren kommer att dras av från permitteringsdagarna.
Staden har nu listat vad som påverkas av frånvaron. En mera exakt lista hittas på Lovisa stads webbsidor.

Stadskanslicentralen och Lovinfo

Lovinfo är öppet, men det kan förekomma kö i kundservicen och väntetiden kan vara längre än vanligt. Stadskansliets kundserviceuppgifter kan också försenas under november–december på grund av minskat personalantal. Kunderna uppmanas att under slutet av året vara förberedda på att servicetiderna är förlängda.

Bildning

Största delen av permitteringarna sker under 2021. Under hösten påverkas bibliotekstjänsterna, däribland genom att biblioteksbussen står stilla mellan den 20 och 26 oktober och 24 till 30 november.
På bildningssidan blir det också förändringar, specifikt i det fria bildningsarbetet – omskrivet alltså medborgarinstitutet där man inhiberar kurser främst inom hantverk och konst.

Småbarnspedagogik

I regel har permitteringarna ingen inverkan på vården som erbjuds barnen, uppger staden. Majoriteten av daghemmen stängs mellan den 21 december och 5 januari, och de barn som då behöver vård anvisas en annan dagvårdsplats. En del av barnen får då tillfälligt en längre dagisväg.
Vårdnadshavarna kan svara på enkäten om kartläggning av vårdbehoven för deras barn fram till den 25 oktober. Kundavgifter gottgörs för den tid som barn är frånvarande.

Utbildningstjänsterna

Inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen genomförs permitteringarna på hösten för kanslipersonalens, och den övriga personalens som inte hör till undervisningspersonalen del, så att det inte påverkar elever eller vårdnadshavare. Utredningarna om vårens permitteringar pågår ännu, och man strävar efter att sköta permitteringarna så att det inte kommer några ändringar i undervisningen.

Bo och bygg

Permitteringarna börjar den 21 oktober och fortsätter till slutet av året. Permitteringarna har inverkningar på kundservicen och områdesunderhållet.
Också byggnadstillsynen och miljövården påverkas av permitteringarna. Byggnadstillsynens personal är stegvis permitterad mellan den 27.10 och 19.11 och 10.12 till 23.12. Handläggningstiderna för bygglov och övriga tillstånd blir längre.
Miljövården har ingen kundservice mellan den 17 och 27.12.
Ansökningarna om bygglov lämnas som normalt i Lovinfo.
Från och med den 22.10 blir betjäningstiderna inom fastighetsmätningstjänsterna längre, tjänsterna är stängda mellan den 9 och 31.12.

Övrigt

Övriga tjänster som påverkas är turistbyrån (stängt 10.12 till 3.1), Lovinfo sköter då jobbet. Arbetsverkstaden för unga, Lilla Petters gård, är stängd mellan den 10 och 23.12. Inga nya ungdomar tas in i december.
Lovisa stads ishall är stängd mellan den 18 och 31.12.
Inom grundtryggheten nämner staden att ingen verksamhet eller mottagning stängs. Permitteringarna syns bland annat i att hälsovårdares, rådgivningsbyråns och tandvårdens kontroller inom icke-brådskande vård och årskontrolltider skjuts upp.

ANDRA LÄSER