Polisen börjar använda kroppskameror i hela landet

Polisens kroppskameror ska användas synligt, och om möjligt ska de som blir filmade informeras.

Polisen tar under våren i bruk kroppskameror som filmar polisuppdrag.
11.03.2021 14:10
Polisen tar under våren i bruk kroppskameror i hela landet. Kamerorna filmar polisuppdrag.
Kamerorna har prövats i Helsingfors och Östra Nyland.
Utrustningen ska används synligt och om möjligt informeras personen som filmas om filmandet, uppger polisen.
–  Det är också mycket viktigt för användningen av utrustningen att den kan användas i alla typer av polisuppdrag där filmande är nödvändigt. Syftet är att få fram samma information som polisen får genom egna sinnesförnimmelser, säger polisdirektör Sanna Heikinheimo på Polisstyrelsen.
Polisen uppger att endast information som är ändamålsenlig och nödvändig för uppdragen lagras i polisens personregister.
–  Information som inhämtas med kroppskameror kan till exempel användas som bevisning och bevismedel i brottmål eller trafikärenden. Ibruktagandet av kroppskameror förbättrar även såväl polisens som målpersonens rättsskydd, säger Heikinheimo.
Nya tekniska möjligheter kan innebära att lagstiftningen borde utvecklas, konstaterar Heikinheimo.
–  Det skulle till exempel vara en bra idé att utreda möjligheterna att använda ansiktsigenkänningsteknik när de tekniska möjligheterna för insamling av iakttagelser blir vanligare inom polisverksamheten.

ANDRA LÄSER