Centralvalnämnden ger sitt utlåtande

Bild: Kristoffer Åberg

Centralvalnämnden i Borgå anser att kandidatuppställningen inför kommunalvalet uppfyllde lagens bokstav.

Centralvalnämnden har sänt Helsingfors förvaltningsdomstol sin förklaring med anledning av Sari Glads besvär över valresultatet i Borgå i vårens kommunalval.

Nämnden redovisar för hur nämndens sekreterare tog emot kandidatlistor där Sari Glads namn och hennes fullmakter fanns både på Sannfinländarnas och på Samlingspartiets listor.

Det finns inga direktiv i vallagen om hur en kandidat kan ta tillbaka sin kandidatur och justiteministeriets valsakkunniga har under ett telefonsamtal konstaterat att centralvalnämndens sekreterare inte kan ta bort ett namn från ett partis lista. Det måste partiets valchef sköta om.

Centralvalnämnden har vid sitt möte den 3 mars uppmanat både Sannfinländarna och Samlingspartiet att ta bort Sari Glads namn från sina listor. Eftersom partierna inte har reagerat har nämnden den 8 mars avlägsnat Glads namn från båda listorna.

Centralvalnämnden har inte gjort något formfel står det i utlåtandet som nu går till Helsingfors förvaltningsdomstol.