Centralkökets klimatmål är ambitionslösa

Matsvinnet blir mindre om skolbarnen kan äta sin lunch i en matsal. Det är ändå inte möjligt enligt dagens coronaregler. Arkivbild. Bild: Kristoffer Åberg

I Borgå stads strategi står det bland annat att staden ska vara en föregångare i klimatarbetet. De långsiktiga klimatmålen för centralköket är ändå allt annat än ambitiösa.

Affärsverket Lokalservices direktion godkände vid sitt senaste möte bland annat budgeten och ekonomiplanen.Samtidigt konstateras att fullmäktige har ställt vissa bindande mål för lokalservices verksam...