Bullret i Lovisa hamn är domstolsfråga

Besvär mot beslutet att tillåta hantering av metallavfall behandlas nu i förvaltningsdomstolen. Miljöhälsosektionen i Borgå kommenterar domstolsärendet i rent allmänna termer.

METALL. Bullret från hanteringen av metallskrot är uppe i Vasa förvaltningsdomstol

En granne som bor på en av holmarna norr om hamnen i Valkom har anfört besvär mot Regionförvaltningsverkets beslut att tillåta hantering metallskrot i hamnen. Beslutet fattades i juli, och för tillfället behandlas besväret i Vasa förvaltningsdomstol som uppmanat Lovisa stads hälsoskyddsmyndighet att ge ett utlåtande.