Skolskjutsen får inte bli en stötesten för skolmotivationen

Om beslutsfattarna själva bodde längs Mörskomvägen skulle deras barn då använda skolskjutsen som den är i dag?

Grundläggande utbildning ordnas i allmänhet i närskolan eller så att skolresorna är så säkra och korta som möjligt.
Eleverna har enligt lagen om grundläggande utbildning rätt till gratis skolskjuts, om resan är över fem kilometer lång eller kan betecknas som för svår för barnet, för ansträngande eller farlig. Kommunen eller den som ordnar utbildningen kan också besluta om stöd i vidare bemärkelse.
I lagen om grundläggande utbildning, kapitel 32, fastslås grunden för kommunens skyldighet att ordna skjuts för elever med läroplikt. När man funderar på motiveringar för skolskjuts bör man alltid minnas att skolskjutsen ska stödja skolgången. Skolskjutsen får inte bli en stötesten vad gäller skolmotivationen för barnet.
Borgå stad sparar, och beslutsfattarna kan inte sätta sig in i en liten skolelevs perspektiv. Det är inte i enlighet med lagen att barn som bor 5–7 kilometer från skolan får åka tiotals kilometer extra, eller att skolresorna varje dag räcker nästan så lång tid som de enligt lagen maximalt får ta. I bildningsnämnden sitter personer som vi, föräldrarna, valt. De har makten att besluta om undantag, att göra förändringar och justeringar i fattade beslut. Vi hoppas de inser att det finns dåliga och felaktiga beslut. Vi vill att de besvarar frågorna nedan. Efter det kan vi utvärdera vilket slags människor vi har stött och bestämma om vi vill göra det i framtiden.
Är det rätt att förstaklassare och andraklassare måste gå hundratals meter längs Mörskomvägen och över den till busshållplatsen? Vägen är klassad som farlig, där finns inte belysning eller vägren och den är livligt trafikerad. Är det mänskligt att en tio år gammal flicka måste gå nästan fem kilometer till skolan, hälften av det längs Mörskomvägen?
Enligt tjänstemannen som planerar skolskjutsarna bör eleverna kunna gå en kort bit också på vägar som klassats som farliga. Vem definierar ordet kort och vem kan definiera det ur en 7-årings synvinkel? Varför har man klassificerat Mörskomvägen som mindre farlig än vad Askola kommun bedömde?
Under de dagar då skolan börjar klockan 9 måste barnen gå hemifrån redan klockan 7.15, och de är hemma igen över en timme efter att skoldagen tagit slut. För skolresorna behövs alltså nästan tre timmar. Trots att vi bett om att något skall göras åt detta har ingenting hänt. Hur ersätts de här barnen eftersom kommunen inte kan sköta sin lagenliga skyldighet?
Varför får inte de föräldrar som själva vill ordna sitt barns skolresa ersättning för bussbiljetten?
Av sparskäl stängs små skolor och barnen får gå i större enheter. Hur kan beslutsfattarna godkänna att de barn som bor på landet sätts i en helt annan position jämfört med barnen som bor i staden?
Om beslutsfattarna själva bodde längs Mörskomvägen skulle deras barn då använda skolskjutsen som den är i dag?
På vems initiativ har Borgå stad anställt en utomstående för att koordinera skolskjutsarna?
Vems ansvar är det att den här "förnyelsen" har genomförts så här dåligt? Det finns ingen information eller kontaktuppgifter vid eventuella frågor. Har allt gjorts så svårt som möjligt så att ingen ska överklaga? Föräldrar som inte vetat vad de ska göra och är oroliga har skickat e-post och ringt stadens tjänstemän utan att få ordentliga svar. Ingen svarar i telefon.
Skolskjutsarna prissätts per kilometer. När det barn som bor längst bort plockats upp stiger de andra på längs vägen för samma pris. Vi vill ha en uträkning över besparingarna som uppstår av att de barn som bor längs Mörskomvägen får sin skoldag förstörd. Räkna med att skoltaxin kör längs Mörskomvägen i alla fall och drag även priset på busskorten från besparingen.
Vi tror inte att vi är ensamma om de här frågorna och hälsningarna. Vi hoppas att alla föräldrar orkar försvara sina barns rätt till en trygg skolväg och motivation till skolgång så att detta orättvisa inbesparingsförsök inte förverkligas.

Kristina Nyman, Henry Haikonen, Minna Koskelainen, Armas Nyman, Sanna Andersson, Heikki Tuomisto, Annika Martas, Enni Latvala, Sampsa Lampi, Daniel Nyman, Pasi Latvala, Laura Olsson, Maarit Muuronen, Jenni Turunen, Kim Muuronen, Jani Turunen

Borgå

ANDRA LÄSER