Valarbetet förlängs med två månader, kommunalval i juni

Kommunalvalet senareläggs och det är den bästa lösningen i dagsläget tycker de kommunalvalskandidater vi har frågat. De utlovade vaccineringsarrangemangen för valfunktionärer borde inledas med snabb tidtabell.

Tiden för förhandsröstning kommer att förlängas från normala en till två veckor. Arkivbild.
Justitieministeriet meddelande på lördagen att kommunalvalet skjuts fram, från 18 april till den 13 juni. Tiden för förhandsröstning kommer dessutom att förlängas.
ANDRA LÄSER