Vattentornen lyser också i år - men kortare tid

Vattentornen på Kvarnbacken och i Hammars belyses också i år. På grund av energikrisen dock en kortare tid än under tidigare år. Borgå vatten använder också energisnåla led-lampor för belysningen.

I februari i fjol lyste vattentornen i Borgå i Ukrainas färger
Östnyland
23.11.2022 07:00
Borgå vattens vattentorn vid Kvarnbacken och Hammars har belysts under flera år i olika temafärger. Första gången var då Finland fyllde 100 år 2017. 
För belysningen på vattentornen används energisnåla led-lampor. Borgå vatten skriver i ett meddelande att energiförbrukningen är i samma storleksklass som en elektrisk bastuugn i ett egnahemshus. Belysningen kan också vid behov stängas av snabbt helt och hållet.
Detta år har man bestämt att hålla på belysningen en kortare tid och på så sätt minimera energiförbrukningen. Tidigare har lamporna tänts i oktober och släckts i slutet av mars. Under denna säsong påbörjas belysningen med att välkomna jultiden 25 november och belysningen är på ända till Runebergsdagen i februari. 
Lamporna tänds dagligen då solen går ner och släcks på kvällen klockan tio.
Borgå vatten hoppas att belysningen för med sig glädje och piggar upp alla Borgåborna.

ANDRA LÄSER