En stor dag för Åfararna – scoutkåren får köpa daghemmet Huvikumpu

Scoutkåren Åfararna grundades redan 1977 och nu får man för första gången ett eget kårhus. Tekniska utskottet i Sibbo tog förra vecka beslut om att kåren får köpa det före detta daghemmet Huvikumpu.

Åfararnas kårchef Jonas Väänänen är glad över att kåren nu får en egen lokal där man kan ordna sin verksamhet på ett fungerande sätt.
Oskar Skogbergoskar.skogberg@ostnyland.fi
08.03.2023 14:08
Åfararnas nyvalda kårchef Jonas Väänänen säger att besvärstiden för affären visserligen inte ännu gått ut men att det åtminstone så här långt ser bra ut.
– Vi är väldigt tacksamma över kommunens beslut. Affären betyder väldigt mycket för oss eftersom vi i vår tidigare lokal i Björkbacka, där vi varit hyresgäster, inte ens haft rinnande vatten. Byggnaden är också gammal och liten så det har inte varit möjligt att ha ordentlig veckoverksamhet där.
På grund av de oändamålsenliga lokalerna har Åfararna hittills ordnat sina sammankomster för vargungar och äventyrare i ungdomslokalen i Nickby.

ANDRA LÄSER