Lovisa förbereder sig på ukrainska flyktingar i skolor och daghem

Vissa ukrainska barn har redan anmält sig till daghem och skolor i Lovisa. Men fler är att vänta, och nu är frågan om skolgången blir endast på finska, eller om svenska också är ett alternativ.

Timo Tenhunen. Lovisa
Max Nybergmax.nyberg@ostnyland.fi
31.08.2022 11:18
Efter att flyktingförläggningen i Lovisa började ta emot flyende ukrainare har staden börjat förbereda skolor och daghem för nya elever som inte är bekanta med de inhemska språken. För en stad av Lovisas storlek handlar det om ett betydande antal människor. Totalt räknar man med ungefär en busslast flyktingar per vecka, tills kvoten på 270 personer fylls.

ANDRA LÄSER