Det lönar sig att hänga med i utvecklingen

Den digitala världen förnyas konstant. Det lönar sig att hänga med i svängarna.

Max Nyberg

Det kom en del goda nyheter i THL:s senaste undersökning om ungdomar och hur de mår. Bland annat kan man läsa att supandet fortsätter minska – även om siffrorna fortfarande beskrivs som alarmerande. En positiv nyhet är också att droger inte åtminstone blivit vanligare.
Dessvärre är evighetsproblemet mobbning ännu aktuellt. Var femte lågstadieelev har upplevt mobbning, var fjärde högstadieelev har gjort det.
En markant skillnad är att mobbningen numera äger rum också på nätet. Det är i praktiken slutna rum där varken lärare eller föräldrar har insyn – och konstigt nog är det ett fenomen som man inte forskat i särdeles mycket i Finland trots att det inte ens är nytt. Man vet bland annat att det handlar om isolering, där barn och unga befinner sig på andra ställen än vuxna.
Sociala medier och internet förändras snabbare än många, särskilt vuxna, orkar och hinner följa med. Många har helt enkelt inte verktygen för att följa med vad som egentligen händer online.
Det kan vara oerhört brutalt. Ett uppmärksammat fall ägde till exempel rum i Sverige för några år sedan, där en mentalt instabil pojke livesände sitt självmord till tonerna av tusentals kommentarer. Många uppmuntrade honom att göra det.
Händelsen är förstås ovanlig. Det mesta handlar om "traditionell" mobbning – också det fruktansvärt. Forskarna på THL rekommenderar också att föräldrar deltar i barnens aktiviteter online. Att delta i Whatsapp-grupper, att använda nya appar som dyker upp. Att lära sig. Det gap som finns mellan vuxna och barn i onlinevärlden kan bara överbryggas genom kunskap.
Forskning visar också att barn och unga har en högre tröskel att berätta om mobbning om den vuxna inte förstår teknologin. Det har också visat sig att speciellt ungdomar i gymnasieåldern önskar att föräldrarna skulle visa intresse.
Dessvärre har många vuxna inget intresse av att lära sig det nyaste inom sociala medier. Det är problematiskt, inte bara när man vill hålla mobbningen i schack. För att inte tala om att den som inte hänger med kommer att finna sig hopplöst utanför samhället om tio eller tjugo år. Världen förändras, och den som vill vara med måste modigt plocka upp mobiltelefonen och testa det nya. Dagens digitalisering är ingenting mot hur världen kommer att se ut om ett par decennium. Något som kan förändra saken är att de yngsta föräldrarna nu för tiden själva är diginativa. De har inte sett en värld utan internet.
Den snabba förändringstakten har också gett upphov till en motrörelse, där vissa medvetet väljer bort sociala medier och andra digitala lösningar. Forskning pekar dessvärre på att det skapar problem för de barn och unga som växer upp i en sådan miljö. Den som är utan internetuppkoppling blir utanför det som resten av klasskompisarna sysslar med. Det tenderar leda till ojämlikhet.
Sociala medier är inte heller antingen bra eller dåligt. Det finns förstås skadliga fenomen som mobbning, men det finns också goda saker. Deltagande, diskussioner och en medvetenhet om vad som händer i den digitala världen är bara några exempel på fördelarna. Och man kan göra det på sitt eget sätt. Det viktiga är att förstå hur olika appar och sajter fungerar.
Sedan finns det en hypotes som ingen dessvärre undersökt närmare. En logisk förklaring till att unga super allt mindre finns just i sociala medier och den sociala kontrollen: man vill inte att något pinsamt man gjort i fyllan hamnar på Youtube. Hellre lämnar man bort flaskan.
ANDRA LÄSER