Borgå stad: Koka dricksvattnet i Kerko, men att tvätta sig i det är okej

Borgå stad meddelar att man har chockklorerat nätet och klorhalten har sjunkit tillräckligt efter spolningen. Nu går det bra att tvätta sig, men dricksvattnet ska kokas i minst fem minuter.

BÖR KOKAS. Vattnet i Kerko går delvis att använda igen efter veckans smutsproblem.

Även fastigheternas inre rör och kranar är chockklorerade samtidigt som nätet klorerades. Eftersom duschslangar och – munstycken kan vara svåra att rengöra, kommer Borgå vatten att byta ut dem i områdets fastigheter under denna och följande vecka.

Kerko skolans duschutrymmen är till invånarnas förfogande ännu under torsdagen och fredagen mellan kl. 18-19.

Direktiv hur man kan ta i bruk hushållsmaskiner efter en kontaminering av vattenledningsnätet finns på Borgå stads webbsidor. Ifall det inte är möjligt att rengöra hushållsmaskinerna kan områdets fastighetsägare vara i kontakt med Borgå vatten via e-post vesilaitos@porvoo.fi.

Efter chockkloreringen har provtagningen påbörjats för att säkerställa vattnets kvalitet. Man kommer att ta prover från alla fastigheter på området. Första proven har varit rena. Uppmaningen att koka vatten kan inte upphävas förrän man fått flera rena prov i följd, var vattnet uppfyller kvalitetskraven.