Förra året var Sköldvik Finlands största enskilda källa för utsläpp av växthusgaser – nu ska området utvecklas till ett kompetenscentrum för klimatarbete

Finland har som mål att vara koldioxidneutralt år 2035, men Borgå stads mål är ännu mer ambitiöst. Senast 2030 ska staden vara en föregångare inom klimatarbetet. För att uppnå målet krävs klimatåtgärder även av industrin, i klarspråk företagen i Sköldvik.

Sköldvik ska gå från att vara landets största enskilda källa för utsläpp av växthusgaser till att bli ett kompetenscentrum för klimatarbete.
15.11.2021 17:30
Förra året var Sköldvik i Borgå Finlands största enskilda källa för utsläpp av växthusgaser. Nu finns det planer på att koncentrera miljövänlig teknologi i Sköldvik-området.
För att nå målet krävs tuffare insatser av industrin. För företagen i Sköldvik förutsätter det bland annat investeringar i grönt väte, koldioxidavskiljning och – utnyttjande, återvinning av plastavfall och -processer.
Det här visar en färsk studie som utvecklingsföretaget Posintra tagit fram tillsammans med en grupp företag verksamma i Sköldvik, representanter för Borgå stad och Nylands förbund. Man berättar om planerna i ett pressmeddelande.

Sköldvik ska bli en attraktiv grön innovationsplattform för företag

"Den cirkulära ekonomins betydelse inom näringslivet kommer att fortsätta växa och det är därför bra att förstå hur offentliga aktörer kan underlätta industrins aktörers omställning till en cirkulär ekonomi", säger Fredrick von Schoultz, biträdande stadsdirektör i Borgå, i pressmeddelandet.
Syftet är att utveckla Sköldvik till ett ledande och internationellt kompetenscentrum för klimatarbete, som skulle fungera som en attraktiv grön innovationsplattform för företag.
"Sköldviks läge är oerhört intressant, och det finns två stora potentiella slutkunder i området med stark fokus på ansvarsfullhet på agendan", säger Mika Pirneskoski, medlem i arbetsgruppen och vd för Lamor Corporation Ab och tillägger att även Lamor är mycket intresserade av kemisk återvinning av plast.
Ett program som ska påskynda utvecklingen av Sköldvik och att skapa en färdplan för arbetet ska göras under 2022.

Studien om kompetenscentrum i Sköldvik

Gjordes av konsultföretaget Synocus.
Syftet var att utreda hur den offentliga sektorn skulle kunna stödja målen för Sköldviks klimatarbete, som alltid är företagsspecifika.
Målen ska främjas via:
– etableringen av en kostnadseffektiv infrastruktur for förnybar energi i Finland, Neste och Borealis utveckling mot kolneutral produktion 2035,
– och att Sköldvik blir ett internationellt erkänt innovationscenter med fokus på cirkulär ekonomi med återvinning av plast som första förenande tema.

ANDRA LÄSER