Störst av allt är kärleken

Prideveckan i Helsingfors når sin kulmen under paraden i morgon. Regnbågsveckan har fokuserat på medier och kultur.

Silvia Modig, riksdagsledamot för Vänsterförbundet, fungerar som beskyddare för Regnbågsveckan. Enligt Modig är satsningen på i synnerhet medier på sin plats, trots att många journalister uppfattar sig som liberala ställer rapportering om sexuella minoriteter ofta till det. I en intervju som finns på evenemangets hemsida berättar Modig att hon i de flesta intervjuer och reportage fortfarande främst framställs som en person som tillhör en sexuell minoritet, trots att hon egentligen svarat på frågor om allt från eurokris till miljöpolitik.

Vi måste tydligen fortfarande tjata om sexuella minoriteter, lyfta upp "kvothomon" för att sexuella minoriteter i framtiden ska kunna vara en självklarhet, säger Modig. Inte bara i dagstidningarna, utan också i samhället.

I ett bredare perspektiv, påminner Modig, är ord inte bara kraftfulla, ord är också politik. Ord har stor effekt och användningen och val av ord påverkar klimatet i samhället.

Under Prideveckan är det på sin plats att påminna om att Yle under riksdagens behandling av den jämlika äktenskapslagen slog fast att man inte använde ordet jämlik i rapporteringen. I stället använde Yle ordet könsneutral.

Sett med vidvinkel handlar Prideveckan inte bara om sexuella minoriteter, ett minst lika stort fokus ligger på mänskliga rättigheter och respekt för alla individer. Men, sett med de sexuella minoriteternas ögon, är det inte bara ord, medier och kultur det handlar om. Det handlar också om gärningar.

De gärningar som kanske granskas mest i fråga om sexuella minoriteter i Finland, det är de gärningar kyrkan utför. Den evangelisk-lutherska kyrkan är som bekant delad i två läger, det liberala och det konservativa och i synnerhet i fråga om den jämlika äktenskapslagen är kyrkan nu under lupp. Planerat eller inte, men lagom inför Prideveckan säger ärkebiskop Kari Mäkinen i en intervju för tidningen Voima att hans önskemål är att hans samfund skulle viga samkönade par som de evangelisk-lutherska kyrkorna i Sverige och Norge gör.

Enligt Mäkinen är det viktigt att äktenskapet i samkönade förhållanden får samma betydelse och vikt som heteroäktenskap. Kyrkans roll och åsikt i den här frågan väger tungt. Mäkinen tillägger ändå att det är viktigt att kyrkan själv får fatta det slutgiltiga beslutet.

Också påven Franciskus fortsätter sin modernisering av sin kyrka. Det är frågan om ett sammanträffande i fråga om tidpunkt, men påvens uttalande tidigare i veckan sitter perfekt i den regnbågsfärgade veckan. Påven Franciskus anser att både den kristna och den romersk-katolska kyrkan borde be homosexuella om förlåtelse för hur sexuella minoriteter genom historien har behandlats.

De kristna borde be om förlåtelse för behandlingen av sexuella minoriteter. Inte bara beklaga, utan be om förlåtelse. Ett starkt ställningstagande av en av världens starkaste opinionsbildare.

Helsingfors Pridevecka är en hyllning till kärlek och respekt för medmänniskan. Oavsett vilken tillhörighet man känner, så är den här veckan och paraden i morgon en möjlighet att påminnas om en av de enklaste deviserna. Gör för andra människor vad du vill att de ska göra för dig. Behandla andra människor som du vill att de ska behandla dig.